SAMENWERKING

Het versterken van interne samenwerking
Iedereen snapt dat samenwerking de sleutel tot succes is. Het omzetten hiervan in effectieve samenwerking is echter een weg met vele hobbels. Vaak blijkt dat de wil tot samenwerken een grens heeft: samenwerken ja, maar niet tot elke prijs. David de Vriend helpt met het helder krijgen wat men van elkaar verwacht en het maken van afspraken daarover. Zodat ‘samenwerken’ een hanteerbaar en voor iedereen helder begrip is.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.