Leidende principes

 

Leidende principes

Integriteit: het werken zonder verborgen en geheime agenda’s is niet altijd eenvoudig maar wel verrijkend. Iemand die de waarheid niet hoeft te liegen kan zijn aandacht richten op het hier en nu. In samenwerking is dat krachtig omdat dit ervoor zorgt dat een team, of een individu aandacht kan geven aan datgene wat op dat moment relevant is.

Transparantie: in samenwerking botsen de belangen soms en worden zakelijke en persoonlijke kwesties met elkaar verward. Alleen door open te zijn over elkaars belangen kunnen vroegtijdig tegenstellingen gesignaleerd en besproken worden. Zo worden conflicten voorkomen of tijdig, voor de escalatie, opgelost.

Beiden winnen: waar de één wint, verliest een ander. Wie verliest wil voorkomen de volgende keer te verliezen. Net als de winnaar. Deze vicieuze cirkel is te voorkomen (of te doorbreken) als beide partijen elkaars belangen serieus nemen. Het resultaat is een samenwerking gericht op het dienen van elkaars belangen, zodat jouw belang gediend wordt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.