DE WINNENDE DIALOOG

Communicatie terug gebracht tot de essentie: een ‘landkaart’ waarin alle communicatieve situaties systematisch in relatie tot elkaar zijn gebracht. Vijf principes die maken dat gesprekken ‘lopen’. Voor iedere professional die verder wil met zijn/haar communicatievaardigheden. Voor onderhandelaars die hun repertoire willen uitbreiden. De winnende dialoog, bedacht door Thomas Benedict, is een benadering van communicatie die dieper gaat dan enkel het beschrijven van gewenste vaardigheden. Het stelt mensen in staat zelf hun aanpak te kiezen zodat zij niet vanuit onmacht de relatie met de ander op het spel hoeven te zetten. David de Vriend is een

GEDRAG EN STRATEGIE

Ieder team en iedere organisatie kent doelen en de weg om die te bereiken. Termen als ‘klantgerichtheid’ en ‘het overtreffen van de verwachtingen’, of ‘wij doen wat nodig is’ vangen die ambitie in het gewenste gedrag voor de medewerkers. Door met elkaar helder te hebben welk gedrag gevraagd wordt om de doelen te bereiken en de medewerkers te ondersteunen in het ontwikkelen daarvan, vergroot ieder team of organisatie haar kansen op succes. David de Vriend helpt met het benoemen en ontwikkelen van het gewenste gedrag in relatie tot de doelen.

SAMENWERKING

Het versterken van interne samenwerking
Iedereen snapt dat samenwerking de sleutel tot succes is. Het omzetten hiervan in effectieve samenwerking is echter een weg met vele hobbels. Vaak blijkt dat de wil tot samenwerken een grens heeft: samenwerken ja, maar niet tot elke prijs. David de Vriend helpt met het helder krijgen wat men van elkaar verwacht en het maken van afspraken daarover. Zodat ‘samenwerken’ een hanteerbaar en voor iedereen helder begrip is.

EFFECTIEF OPEREREN

Effectief opereren in een politieke omgeving (omgang met politiek)
In iedere organisatie speelt politiek: het staan voor een deelbelang, afgezet tegen het algemeen belang. Interne strijd en wantrouwen zijn dan bepalend voor de sfeer. Door te onderzoeken wat de achterliggende belangen zijn van de spelers en te kijken naar ‘hoe de hazen lopen’ kun je je ontworstelen aan het dagelijkse strijdgevoel. Dan komt er ruimte voor personen en belangen. Waaronder die van jou.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.