EVEN VOORSTELLEN: DAVID DE VRIEND

David de Vriend, geboren 1959 in Arnhem, combineert nieuwsgierigheid naar mensen (wie zijn ze, wat willen ze?) met interesse in besluitvorming (hoe wordt er omgegaan met belangen en eigenaardigheden van een ieder?). Hij werkt al vele jaren als trainer, coach en trainingsacteur. Hier draait het om: wees effectiever als professional door het vergroten van de kennis van jezelf en een uitbereiding van jouw repertoire. Wat gebeurt er binnen en tussen mensen als ze met elkaar samenwerken? En vooral: wat kun je doen met deze (zelf)kennis om effectiever te zijn?

TRAINER & COACH

Wat er tussen en binnen mensen gebeurt, als ze samenwerken. Daar gaat het om. Hoe meer iemand zich bewust is van wat daar gebeurt, hoe beter iemand zijn acties zelf kan sturen. Ziedaar: verhoging van je effectiviteit door een groter (zelf)bewustzijn. Deze insteek gebruikt David de Vriend als trainer en als coach. Als trainer door optimaal aan te sluiten bij wat de groep wil en nodig heeft. Waarbij ieder verantwoordelijk is voor zíjn bijdrage aan de training. Als coach door, in de landelijke omgeving van Kockengen, in alle rust te focussen op datgene wat speelt en te helpen de volgende stap te zetten in persoonlijke groei.

Leidende principes

Integriteit: het werken zonder verborgen en geheime agenda’s is niet altijd eenvoudig maar wel verrijkend. Iemand die de waarheid niet hoeft te liegen kan zijn aandacht richten op het hier en nu. In samenwerking is dat krachtig omdat dit ervoor zorgt dat een team, of een individu aandacht kan geven aan datgene wat op dat moment relevant is.

Transparantie: in samenwerking botsen de belangen soms en worden zakelijke en persoonlijke kwesties met elkaar verward. Alleen door open te zijn over elkaars belangen kunnen vroegtijdig tegenstellingen gesignaleerd en besproken worden. Zo worden conflicten voorkomen of tijdig, voor de escalatie, opgelost.

Beiden winnen: waar de één wint, verliest een ander. Wie verliest wil voorkomen de volgende keer te verliezen. Net als de winnaar. Deze vicieuze cirkel is te voorkomen (of te doorbreken) als beide partijen elkaars belangen serieus nemen. Het resultaat is een samenwerking gericht op het dienen van elkaars belangen, zodat jouw belang gediend wordt.

TRAININGS ACTEUR

Oefenen met gedrag naast het snappen. Daar gaat het om bij de inzet van een trainingsacteur. Als trainingsacteur is David de Vriend dienstbaar aan de trainer en de deelnemer: laagdrempelig, aanstuurbaar, transparant en zorgvuldig en respectvol in de feedback.