training en coaching

Wat er tussen en binnen mensen gebeurt, als ze samenwerken. Daar gaat het om. Hoe meer iemand zich bewust is van wat daar gebeurt, hoe beter iemand zijn acties zelf kan sturen. Ziedaar: verhoging van je effectiviteit door een groter (zelf)bewustzijn.

Deze insteek gebruikt David de Vriend als trainer en als coach.

Als trainer door optimaal aan te sluiten bij wat de groep wil en nodig heeft. Waarbij ieder verantwoordelijk is voor zíjn bijdrage aan de training.

Als coach door, in de landelijke omgeving van Kockengen, in alle rust te focussen op datgene wat speelt en te helpen de volgende stap te zetten in persoonlijke groei.